Anneler ve babalar doğumdan itibaren çocuklarının tüm yaşamını etkileyecek kararları almakla ilgili yoğun sorumluluk duyarlar. Ebeveynler, gelişim basamaklarında sorun yaşamayan çocukların daha kolay baş edileceğini düşünürler. İlköğretim aşamasına gelene kadar ki gelişim basamakları daha temel beceriler üzerine kuruludur. İlkokul yaşamı ise bu becerilerin kullanılmasıyla sürdürülen bir dönemdir. Çocuğun kendini başarılı ya da başarısız algılaması ilkokula hazır olarak başlamasıyla da ilgilidir.

Çocukların zeka düzeyleri, sosyal ve duygusal gelişimleri, anne baba tutumları gibi birçok faktör okul olgunluğunu etkiler. Okula başlamayla ilgili karar verilirken sadece çocuğun yaşı göz önünde bulundurulmamalıdır. Okul öncesi dönemde bol hikaye okumak ve okunan hikayeler üzerinden konuşmak dil becerilerini geliştirecektir. Çocuğun eğitimi evde başlamakla birlikte, anaokulunda öğrendiklerini evde uygulamasına da izin vermek gerekir.

İlkokul başlamadan önce çocuğun;

· Öz bakım becerilerini edinmiş olması gerekir. Yemeğini kendisine hatırlatılmadan ve yardımsız yemesi, temizliğini kendi başına yapabilmesi gibi temel bakım becerilerini kazanmış olması gerekir.

· Kalemle figür çizebilmek, sınırlı boya yapmak, makas kullanmak, ayakkabılarını bağlamak gibi ince motor ve kaba motor becerilerinin yeterince gelişmiş olması gerekir. Çocuk, bireysel ve grup oyunlarına fiziksel olarak tam katılabilmelidir.

· Verilen talimatlara ve kurallara uymak, grup oyunlarında uyumlu olmak, sıranın kendisine gelmesini beklemek gibi örnekleri içeren sosyal-duygusal olgunluğun gelişmiş olması gerekir.

· Dil ve kavram gelişiminin yaşı ile paralel gelişmiş olması gerekir. Düzgün konuşması, renk, sayı, uzun, kısa gibi temel kavramların kazanılmış olması gerekir.

Bu becerilerin birinde veya birkaçında problem olduğu durumlarda hazırlık sınıfının tekrar edilmesini öneririz. Bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi ve özel bir eğitim programı ile takip edilmesi faydalı olacaktır.