Disiplin aşırı katılılık, sevgi göstermeme gibi algılanır. Disiplin nedir, nasıl uygulanır, disiplin uygulanırken nelere ilgi edilir gibi suallere yanıt vermek adına bu makale dizisini sizler amacıyla özel olarak ele aldık. Disiplin çocuğa doğru davranış kazandırmak ve hatalı davranışları yok etmek amacıyla kullanılır. Disiplin çocuğa itimatilir sınırlar çizerek yok göstermektir. Disiplin katı ve sert olmayı gerektiren bir tutum değil, aksine çocuğa yaşamı öğretmek, itimatilir bir şekilde dünyayı keşfetmesini sağlamaktır. Hiçbir çocuk sınırlarını bilerek doğmaz. Çocuklara yaşamımızda sınırların bulunduğunu, sıhhatli ve itimatilir bir bölge meydana getirmek amacıyla sınırlarımızın olması gerekliliğini öğretmek gerekir. Anne ve baba olarak bizim görevimiz çocuklara bu sınırları öğretmektir. Disiplin çocuğa gereksinimi olan sınırları çizerek, toplum kurallarını, doğru davranışları kazandıran kural ve uygulamalardır. Sıcak bir aile iletişimi disipline eşlik ettiğinde çocuğun davranışlarının ve kişiliğinin doğru yönde şekillenmesi amacıyla makul bölge sağlanmış olur.

DİSİPLİN ETMEK İÇİN CEZA VERİLMELİ Mİ?

Disiplin yapmak amacıyla illa çocuğa ceza vermek gerekmez. Çocuğa davranışının namacıyla hatalı bulunduğunu anlatılmalıdır. Hangi davranışın hangi bölgeda makul bulunduğu ifade edilmelidir. Çocuğun kendi davranışları yönetebilmesi amacıyla hislerini anlaması sağlanmalıdır. Kuralsız bir bölgeda büyüyen çocuk itimat duygusunu kaybeder. Sıkı kurallar içersinde büyüyen çocuklar korku ile büyür. Bu de özsaygısını geliştirmesine engel olur.  Bu yüzden anne-babanın kendi değerlerine, sınırlarına ve çocuğun mizacına makul bir disiplin tekniği bulması önemlidir.

ÇOCUKLARA KURALLAR NASIL KONMALI

Çocuklara kural koyarken kural miktarını az tutmak kuralları uygulamada işleri kolaylaştırır. Çocukların keşfetme ve merak gereksinimi her vakit göz önünde tutulmalıdır. Çocuğun gelişim standardına bakılarak çocuğun yapabilecekleri ve yapamayacakları düşünülerek bir disiplin tekniği uygulanmalıdır. Koyulan kurallara evde her bireyin uyması gerekir.

ÇOCUKLARA NE ZAMAN SINIR KONULMALI

Çocuklara sınır koymaya ve çocukları disiplin etmeye bebeklikten itibaren başlamak gerekir. Meme emerken annesinin memesini ısırmaya başlayan bebek sınırları test etmeye başlar. Anne bebeğin memeyi ısırmasını izin vermeyerek bebeğe sınır çizmeye başlar. Bebek tabiatı gereği sınırları zorlamak ister. Israrla yeni yollar tecrübe ederek sınırları aşmaya çalışır. Sınırları olmayan disiplinsiz bir bölgeda büyüyen çocuk kendini kaybolmuş hisseder. Neyin doğru neyin hatalı bulunduğunu bilecek donanıma sahip olmayan bireyler sıksık etrafın kendini yönlendirmesine gereksinim duyar. Bu yönlendirme yapılmadığı vakit itimatsiz hisseder. Çevresini keşfetmek isteyen bebeğin bu duygusunu gerçekleştirebilmesi amacıyla onu koruyan ve itimatilir olanı belirleyen sınırlara gereksinim duyar.

ANNE VE BABA OLARAK NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

Anne ve baba arasındaki tutarsızlığı gören çocuk bunu koz olarak kullanacaktır. Bu yüzden çocuğun yanısıra anne ve babanın ortak tutum sergilemesi gerekir. Çocuk kuralların hale göre değişmediğini anlaması gerekir. Kurallara her halde uyulması gerekliliğini bilmelidir. Kuralları anlaması ve içselleştirmesi gerekir. Kuralları içselleştirmesi amacıyla koyulan kuralların sınırları net olarak belirlenmiş olması gerekir. Kuralların esnetilmemesi ve evde herkes yönünden uyulması gerekir.  Çocuğun kuralı, sınırları ve hatalı davranışları ilk seferde anlamasını beklemeyin. Çocuğun yaptığı hatalıın farkına varması sağlanmalıdır. Doğruyu direk söylemek yerine doğruya götürecek ipuçları verilmelidir. Doğruyu hatalıı kendisinin bulmasına imkân verilmesi gerekir.